Další úspěch – 2 vědecké články z našeho výzkumu redukce emisí a čištění vzduchu

Společnost Advanced Materials JTJ s.r.o. v posledních dnech zaznamenala další z řady úspěchů. Díky usilovné práci našeho R&D oddělení ve spolupráci s vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR pod vedením J. Rathouského se nám podařilo publikovat rovnou 2 vědecké články a to ve vysoce prestižních časopisech.

První článek Photocatalytic NOx abatement: The effect of high air flow velocity publikovaný v Environmental Technology & Innovation se zabývá vlivy různých povětrnostních podmínek na účinnost nátěrů FN NANO®, zejména pak rychlosti vzduchu a proudění. Výsledky prokázali vysokou účinnost námi vyvinutých těchto nátěrů i při náročných podmínkách proudění i vysoký vliv na redukci nejen NO, ale i NO2. Představují tak vysoce účinný způsob jak řešit auty a průmyslem znečištěné ovzduší. Masovým uplatněním této technologie lze dosáhnout čistých měst.

Druhý článek s názvem Photocatalytic abatement of air pollutants: Focus on their interference in mixtures otištěný v Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry je završením dlouhodobé práce vědecké práce na téma měření a testování čištění vzduchu pomocí fotokatalýzy a fotokatalytické technologie FN NANO®. Venkovní vzduch obsahuje mnoho znečišťujících látek, jako jsou anorganické oxidy dusíku (NOx), oxidy síry (SOx) a oxidy dusíku (CO) a ozón (O3), stejně jako organické a karcinogenní sloučeniny (VOC). Studie dochází k závěru, že účinnost odstraňování jednotlivých znečišťujících látek není ovlivněna, pokud jsou znečišťující látky ve směsi. Na základě laboratorních měření je tedy možné modelovat fotokatalytický proces i pro reálné podmínky.

Těchto skutečností využíváme v našich 3D modelech. Jsme schopni simulovat environmentální vliv nátěru na okolní vzduch. Dokážeme spočítat kompenzační opatření pro malé i velké developerské projekty.

 

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016