Časopis ECHO 1/2015

Časopisu  ECHO 1/2015, vydávaný Technologickým centrem AV ČR zveřejnil články o společnosti Advanced Materials-JTJ a o založení  Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016