Barrandovská stěna – již pět let zabijákem motorů

Není to nadsázka. Tato stěna nejen že už 5 let zůstává stále čistá, ale umí čistit vzduch od zplodin výfukových plynů a dalších jedovatých látek v ovzduší.

Zeď je natřena speciálním ochranným nano nátěrem FN®,který zajišťuje samočistící vlastnosti a jejíúčinnou a dlouhodobou ochranu proti tmavnutízpůsobenému usazováním prachových částic špíny, které jsou rozptýleny v ovzduší. Nátěr účinně a dlouhodobě zamezuje růstu řas a plísní a zároveň plní environmentální funkci – čistí okolní vzduch od nebezpečných látek a zlepšuje životní prostředí.

 

Protihluková bariéra je v těsné blízkosti velmi rušné křižovatky, kde denně projede cca 30 tis. automobilů. Dochází zde k usazování špíny na povrchu zdi velmi intenzivně a tmavnutí povrchu, který není ošetřen ochranným nátěrem, proto probíhá velmi rychle. Již po několika měsících byl zřetelně vidět barevný rozdíl mezi plochami, které jsou opatřeny ochranným nátěrem FN®a povrchem, na kterém nátěr nebyl aplikován. Úmyslně neošetřené plochy (ve formě čtverců a svislých pruhů na fotografii) nám dnes po několika letech indikují míru zašpinění.

 

A dnes spolu s českými vědeckými kapacitami můžeme směle říci, že nátěr ani po 5 letech neztrácí svoji schopnost a účinnost, není opotřebovaný, a dokonce lze přesně změřit, jak velké množství nebezpečných látek dokáže vyčistit.

 

Pro jednoduchou představu vědci spočítali, že tato stěna vyčistí denně tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí za celý rok,nebo když to převedeme na automobilová čísla tyto plochy natřené funkčním nátěrem FN®zlikvidují výfukové zplodiny z 28 aut s dieselovým motorem. Je to, jako bychom tato auta úplně eliminovali z provozu. A my díky této stěně takto „zabíjíme“ již pět let škodliviny z 28 motorů, které celkově ročně najednou cca 700.000 km. Za pět let jsme vyčistili tuto Pražskou část od stovek kilogramů oxidů dusíku a dalších toxických látek.

 

Funkce samočistícího nátěru použitého na barrandovské protihlukové bariéře jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze.  Funkční nátěr FN® využívá energii Slunce, kterou převádí na ekologický efekt přirovnatelný k horké plotýnce, která na sobě pálí špínu a škodlivé látky. 

 

Vzhledem k mimořádně vysoké fotokatalytické účinnosti funkčních nátěrů FN® si výrobce může dovolit poskytnout (jako jediný na trhu) garanci na funkci tohot nátěru a dlouhodobě čistého vzhledu povrchů minimálně 10 let s tím, že jeho životnost lze odhadnout na několik dekád.   

 

 

Pojďte společně s námi „zabíjet“ další motory, čistit vzduch a dělat naše města čistějšími a krásnějšími.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016