Materials for plasma spraying

Surface treatment by plasma spraying

Úprava povrchu plazmovým nástřikem (plasma spraying) je, v porovnání s ostatními technologiemi žárových nástřiků, vysoce flexibilní a umožňuje vytvářet i silnovrstvé povlaky, s vynikajícími a často unikátními vlastnostmi. Značnou výhodou, typickou pro plazmové povlakování, je minimální ovlivnění teploty povrchu substrátu v poměru k bodům tání nanášených látek.

Plazmové stříkání umožňuje výrobu funkčních a ochranných povlaků z různých kovových i keramických materiálů nebo jejich kovo-keramických směsí. V technické praxi jsou nejvíce využívané plazmové nástřiky keramiky, které vytvářejí účinnou tepelně izolační bariéru, jsou odolné proti působení kyselin i zásad a ochraňují kovový substrát proti elektrochemické korozi, případně proti korozi za zvýšených teplot. Velice významné uplatnění mají plazmové nástřiky korundu a jiných tvrdých látek, např. stabilizovaného oxidu zirkoničitého nebo karbidu boru na složitých strojních součástech, jako otěruvzdorné povlaky, mnohonásobně zvyšující životnost součásti ochranou kovového jádra oproti opotřebení intenzivním třením a současně proti korozi. Lze vytvářet i speciální vysoce elektricky vodivé povlaky na topných elementech nebo jiných silnoproudých elektrotechnických součástkách, nebo naopak izolační povlaky s vysokým měrným elektrickým odporem na složitě tvarovaných substrátech.

Advanced Materials-JTJ

Termální bariéry pro novou generaci leteckých a raketových motorů
nové matriály pro zvýšení izolační bariéry (TBC) Advanced Materials-JTJ vyvinula nový typ práškových materiálů pro plazmové nástřiky na bázi využití nanočástic keramických materiálů. Nově vyvinuté materiály pro termální bariéry na leteckých a raketových motorech umožní dosažení daleko vyšších výkonů a úspory paliva. Tak i ochrany proti mechanickému opotřebení a korozi nebo i při vytváření funkčních povrchů s novými vlastnostmi. Nové materiály pro plazmové nástřiky otevírají například v energetice cestu k dosažení vyšších pracovních teplot spalovacích turbín a tím i k dosažení vyšší účinnosti energetických zařízení. Technické parametry těchto keramických vrstev zajišťují vysoký tržní potenciál a uplatnění v leteckém a kosmickém průmyslu.

Other projects Advanced materials – JTJ

See all our projects.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016