Řešení pro čisté ovzduší bez emisí představíme na konferenci v Německu

Chytré řešení FN NANO pro čisté ovzduší bez emisí a smogu

Dr. Jan Procházka, president České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF), byl pozván, aby představil nejnovější výzkum Advanced Materials JTJ a FN NANO na poli fotokatalýzy na Rostocké universitě, v kampusu Alberta Einsteina, kde se koná a slaví své 30 výročí nejstarší fotokatalytická konference SPASEC 25.

Hlavním tématem přednášky je problematika znečištěného ovzduší a emisí, které nás všechny trápí. Dr. Procházka, který je zároveň v mezinárodním vědeckém výboru konference, vystoupí také v panelové diskuzi „Challenges facing the Commercialization of Photocatalysis“ (Výzvy, kterým čelí komercializace fotokatalýzy), společně s Dr. Silvia Suárez a prof. Adriana Zaleska-Medanska.

Ve své přednášce pak představí možnosti masové komercionalizace fotokatalytických produktů a seznámí světové vědce s využitím inovativních nátěru FN NANO® pro ekologické a udržitelné odstraňování emisí a smogu, zejména pak nebezpečných oxidů dusíku (NOX) a ozonu (O3) z našich měst. Tyto znalosti jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu, laboratorních a studií a měření vlivu fotokatalytických nátěrů přímo ve znečištěných městech (projekt Clear Cities).

Přednáška bude zaměřena i na ekonomické, ekologické a legislativní řešení otázky znečištění měst, které lze díky nátěrové technologii FN NANO®využít okamžitě a masově. Nátěry slouží jako ochranná funkční vrstva nanášená na fasády domů, ty tak zůstanou dlouhodobě čisté, bez tmavnutí a porůstání řasami. Tento efekt se nazývá samočištění a vytváří bezúdržbový povrch, kdy odpadá nutnost nákladné údržby a čištění fasád. Dalším benefitem, který nátěr zajišťuje je čistý vzduch a likvidace emisí.

Tento špičkový způsob, jak pomoci klimatu a našemu životnímu prostředí byl vyvinut ve společném projektu s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016