Nanotechnologie funkčních nátěrů FN® snižuje nemocnost dětí ve stále větším množství škol v ČR (tisková zpráva)

Je známou skutečností, že kvalita vzduchu v místnosti významně ovlivňuje zdravotní stav i pracovní výkonnost lidí, kteří v nich pobývají. Mezi skupiny, jejichž zdraví je nejvíce ohroženo špatnou kvalitou vzduchu, patří malé děti v jeslích, školkách a na základních školách.

Rozvoj nanotechnologií nabízí k drahým čističkám vzduchu ekonomicky úspornou alternativu – technologii funkčních nátěrů FN®, kterou vyvinula česká společnost Advanced Materials-JTJ. Světlem aktivovaný FN® povrch velmi účinně likviduje molekuly a mikroskopické prachové částice nebezpečných látek rozptýlených ve vzduchu, alergeny, nepříjemné pachy, ale také bakterie a viry, které s ním přijdou do kontaktu.

Technologie je tvořena dvěma základními komponenty. Prvním je plocha vytvořená nanesením funkčního nátěru Protectam FN® na strop a stěny místnosti. Druhým komponentem je zdroj ultrafialového světla. Tím může být denní světlo pronikající do místnosti okny nebo umělý zdroj měkkého ultrafialového záření (zářivky nebo LED diody). Strop a stěny místnosti nasvícené ultrafialovým světlem fungují jako vysoce spolehlivá, bezporuchová, účinná a úsporná čistička vzduchu s dlouhou životností.

Technologie vysoce účinných fotokatalytických povrchů FN® chrání zdraví dětí ve stále větším množství škol v ČR. V současné době je uplatněna v řadě předškolních a školních zařízení v oblastech se špatnou kvalitou ovzduší (MŠ Paskov, MŠ Vysoké školy Báňské, MŠ Palkovice, MŠ Chromeč, MŠ Jihomoravské dětské léčebny, MŠ Vinařice, ZŠ Hrabová, ZŠ Korunovační-Praha 7, Gymnázium PORG – Ostrava další). Dlouhodobé sledování zdravotního stavu dětí v třídách, kde je FN® technologie uplatněna, potvrzuje, že v obdobích zvýšeného výskytu nákaz respiračních chorob je v těchto třídách nemocnost dětí o 30 -50 % nižší než ve třídách, kde tato technologie není. Efekt je výsledkem jak snížení koncentrací látek, které zatěžují a oslabují imunitní systém, tak i snížení množství patogenních mikroorganismů v prostoru, kde je FN® technologie využívána.

Tiskovou zprávu vydala společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016