Luxusní dům má samočistící fasádu, která za rok vyčistí 1 miliardu m3 vzduchu

Duben 2012:
Villa Bianca – mramorová fasáda luxusního obytného domu v Praze, vedle Čínského velvyslanectví, byla  vyčištěna a následně natřena suspenzí FN1. Dům stojí ve velmi reprezentativním,  ale dopravně velmi zatíženém místě. Budova je pár let stará, její mramorová fasáda však byla za tuto dobu mimořádně znečištěna vlivem emisí z rušné dopravy. Mramorový povrch byl nejprve očištěn za pomoci chemických čistících prostředků a tlakové vody. Následně na něj byla nanesena fotokatalytická suspenze FN1, která vytvořila samočistící povrch a dlouhodobou ochranu fasády před negativním působením emisí.

Villa_Bianca_2012

Poznámka: Organická součást sazí, které pocházejí zejména z automobilových naftových motorů, rychle oxiduje na FN1 povrchu. Přitom vznikají neškodné molekuly vody  a CO2. Organické sloučeniny (dehet) jsou lepivé. Dehet působí jako lepidlo, způsobuje přilepení sazí na fasádách.  Po rozložení dehtu se anorganická část sazí (uhlík) snadno smyje deštěm z povrchu fasády.

!!! Vliv ošetření fasády Villa Bianca suspenzí FN1 na životní prostředí je mimořádně pozitivní.  Budova vyčistí za rok více než jednu miliardu(1,000,000,000)  krychlových metrů vzduchu od většiny polutantů (NOx, polyaromatických uhlovodíků a dalších).

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016