JIŽ NA MODELU BUDOVY VÍME, JAKÝ BUDE JEJÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PŘÍNOS NA EMISE

Představujeme Vám užitečný nástroj naší společnosti Advanced Materials-JTJ, které byl udělen užitný vzor č. 36237 na reaktor pro ověřování fotokatalytické účinnosti. S jeho pomocí mohou architekti a projektanti již předem určit dopad fotokatalytických fasád budov na ovzduší a emise v konkrétní lokalitě, a to pomocí 3D modelu projektované stavby.

Vlivy jako je tvar, orientace a umístění budov na čištění vzduchu pomocí fotokatalytických povrchů lze přesně ověřit na modelu s fotokatalytickým nátěrem.

                           

Dokážeme Vám nasimulovat nejoptimálnější umístění stavby a spočítat její environmentální přínos pro danou lokalitu.

Dlouhodobá měření v reálném prostředí i simulace na 3D modelech s využitím české patentované technologie FN NANO® prokázala jedinečnou schopnost fotokatalytických povrchů čistit zamořená města od škodlivin a to často i přes 50% při dotyku s aktivní plochou.

Měření na modelu a v reálném prostředí v Praze, Legerova ulice (fialová-znečištěné ovzduší, tm. modrá odstraněné polutanty po doteku s aktivní plochou ~ 50% čistší vzduch).

         

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016