Advanced Materials-JTJ se účastnila fotokatalytické konference v Praze.

Jan Procházka přednesl přednášku na téma „Výroba, použítí a toxikologie nanočástic oxidu titaničitého“ na mezinárodní konferenci „4th International Conference on Semiconductor Photochemistry“ (SP4) v Praze.
https://www.sp4-prague.cz/

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016