Projekt ekologické zvukové bariéry Barrandov

Vyvinuli jsme technologii vysoce účinných fotokatalytických povrchů, která podle laboratorních testů dokáže velmi účinně čistit vzduch od široké škály škodlivin. Jenže laboratorní podmínky jsou často odlišné od reálné praxe. Proto se snažíme o testování skutečného efektu v reálných podmínkách. Po dohodě s TSK HMP jsme si vybrali k testu lokalitu s dopravně velmi zatíženou křižovatkou, kterou denně projede 40 – 60 tis. vozidel. Protihlukovou bariéru jsme opravili a natřeli na vlastní náklady (s umytím stěny pomohl Autosalón Klokočka).

Naším cílem je testovat:
• schopnost čistit vzduch od exhalací z automobilové dopravy
• snížení zápachů
• samočistící a ochranné vlastnosti-schopnost dlouhodobého aktivního samočištění ošetřených ploch
• antigraffiti vlastnosti – snadné odstranění výtvorů sprejerů a nálepkářů

Samočistící a antigraffiti schopnosti demonstruje video z předchozího příspěvku. Odstraňování zápachu je možno snadno ověřit vlastními smysly. Ve výklenku stěny, který je opatřen funkčním povrchem je zápach výfukových plynů z projíždějících automobilů znatelně menší.

Celková rozloha funkčního povrchu na barrandovské stěně je 350 m2. Podle laboratorních měření by tato plocha měla za rok snížit o 50% kontaminaci vzduchu imisemi v objemu jedné miliardy m3. Připravované testování má ověřit, jak je tomu v reálných podmínkách.

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016