Energetická bezpečnost ČR – diskusní setkání

Ing. Jan Procházka sdílel pohledy Advanced Materials-JTJ s.r.o. a HE3DA s.r.o. na další vývoj energetiky a důležité aspekty které lze docílit pomocí uplatnění nanomateriálů.
Více informací a presentace:
https://www.ivd.cz/cs/energeticka_bezpecnost_cr/technologicky_rozvoj_v_energetice
https://www.ivd.cz/cs/energeticka_bezpecnost_cr/technologicky_rozvoj_v_energetice/2079-je_elektrina_hlavnim_energetickym_zdrojem_budoucnosti??tab=program
https://www.ivd.cz/download/Jan_Prochazka.pdf

Prezentace Ing. Jana Procházky, Ph.D. (video):

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016