Boj s coronaviry pomocí nanotechnologií

Nano nátěry FN NANO® mohou zastavit patogenní mikroorganismy včetně Coronaviru

S příchodem globální dopravy přichází zvýšené riziko šíření pandemií, jako je příklad z poslední doby – rozšíření 2019-nCoV Coronaviru. Stojí za to se dozvědět více podrobností o tomto viru, o jeho velikosti a o tom, jak může moderní nanotechnologie pomoci v ochraně před podobnými pandemiemi.

Velikost rodiny coronavirů je někde na ploše 100 – 130 nanometrů. Pro Vaši představu o jeho velikosti můžeme uvést jako příklad lidský vlas, který má průměr asi 60 000 nanometrů. Tento virus je mnohem menší než typické bakterie a je obtížné jej odfiltrovat i s nejlepšími chirurgickými maskami, které jsou obvykle funkční až do úrovně 300 nanometrů.

Jedním ze způsobů, jak zabránit šíření virů, je rozložit je na molekulární úrovni. Fyzikální fotokatalytický proces obsahuje jeden z nejdůležitějších nástrojů pro boj proti současnému Coronaviru jeho eliminací v oxidační degradaci aktivované denním světlem. Organická hmota reaguje s kyslíkem na povrchu fotokatalyzátoru, který je nabitý intenzivní energií v molekulárním měřítku. Tato síla funguje tak, že odtáhne elektrony od chemických funkčních vazeb, které tvoří složky virů (a to také funguje na bakteriích a mnoha typech znečištění). Virus zpočátku zahyne nebo je zbaven funkčních skupin – klíč k průniku do organismu je deaktivován. Nakonec je úplně zničen, například v procesu hoření.

Fotokatalytické nátěry FN NANO®nanesené na stropy a stěny eliminují 2019-nCoV Coronavirus ze vzduchu. Jakmile se virus dotkne natřeného povrchu, který je aktivován pomocí měkkého UVA světla, je díky fotokatalýze okamžitě rozkládán. Popularita nano nátěrů dramaticky vzrostla během epidemie SAR v letech 2002-3 jako účinný nechemický mechanismus pro odvrácení virů. Dnes se multifunkční nátěry FN NANO® používají v nemocnicích, na letištích, na veřejných místech, v domácnostech, restauracích, školách a dalších.

Nejsilnější nátěr na světě FN NANO® je nyní k dispozici od České nano technologické firmy Advanced Materials-JTJ s.r.o., která je výrobcem tohoto funkčního nátěru. Jedná se o český patent Ing. Jana Procházky Ph.D. Multifunkční nátěry FN NANO® jsou schopny rozložit mnoho takových virů, bakterií, znečišťujících látek, alergenů, emisí, toxinů a dokonce i skleníkových plynů ze vzduchu (uvnitř i ve venkovním prostředí).

 

Další informace naleznete na stránkách dceřiné společnosti FN-NANO s.r.o.,která tuto technologii nabízí: www.fn-nano.com

 

Můžete nás kontaktovat na: fn@fn-nano.com

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016